Om

Vi som arbetar med som blogg är: Edwin Gustafsson,Christoffer Näslund och Wilmer Holtrin.


Vår blogg:
På vår blogg visar vi upp vårt arbete som vi gör i vårt klassrum och i vårt projekt "www.yetisinneedofalvik.blogspot.se
Vi får uppdrag som vi ska lösa via denna blogg.
Vårt arbete utspelar sig en virtuellvärld och vi har skapat karaktärer som bor på denna planet.

Våra karaktärer är: Sara,Jarmo och Johan Falk, Sara är Edwins karaktär, Jarmo är Cristoffers karaktär och Johan Falk är Wilmers karaktär. 

Vår by
Vi har fått ansöka om vilken by vi ville bo i. Man fick skriva tre byar man ville vara med i. Alla fick sitt första hands val i vår by, det blev jätte bra. 

Varför vi ska vinna? Vi ska vinna för att vi är en bra by och vi är en själv sörjande by vi har. Jobbat hårt med bloggen/byn så vi hoppas at ni gillar den. 

Vad har vi lärt oss? Kunskap och digitalverktyg? Vi har lärt oss om hur man använder appen Planer 5D och göra egna bloggar. Vi har gjort en massa uppdrag som vi har lärt oss av. T.e.x Ev3 robotarnas programmering. 

Hur tänker vi på källkritik? Vi ger allltid foto Cred till bilder och vi skriver vart vi får fakta från om vi hittar på nätet. 

Vilka vill vi ska läsa det vi skriver, vad kan andra lära sig av vårt arbete?

Kopplingar till läroplanen
Våra lärare ger oss uppdrag som är kopplade till de kunskapskrav, förmågor som finns i läroplanen. Temat för vårt arbete är att lära av historien ur olika ämnens perspektiv. Vi utför uppdragen som våra lärare ger oss, via denna blogg.

I svenska 
arbetar vi med alla förmågor.  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • söka information från olika källor och värdera dessa.

Vi har ett språkutvecklande arbetssätt. Vi får genom uppdragen visa vår förmåga att formulera sig och kommunicera i skrift genom att skriva olika typer av texter. VI får uttrycka våra åsikter och tankar och reflektera över egna och andras arbeten, både skriftligt och muntligt, genom kommentarer till uppdragen och diskussioner i klassrummet.


Teknik: 
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till
lösningar,
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Matematik:
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier
och metoder,
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter,
• föra och följa matematiska resonemang, och
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Förmågorna i Matematik tränade eleverna också när de byggde sitt hus, utförde uppdrag i Minecraft etc

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar